سفارش تبلیغ
صبا ویژن
مجلس دانش، باغ بهشت است . [امام علی علیه السلام]
سلام بر عشق

 

وا می شن شکوفه ها باز می خونه قناری مون
می پیچه  هفتا  کوچه   عطر   گلای  یاسمون


پاشو   وا  کن  درا  رو  پرده  ها   رو  کنار بزن
سنبل و سبزه ببین  پر شده باز تو باغچه مون


روزگار  غم  میره   شادی  باز از  راه  می رسه
تلخی ها تموم میشن شیرینی باز  به کاممون


باز  هم  از  راه  می رسن اونایی که منتظریم
چشامون  برق  می زنه  با   دیدن   عزیزامون


قحطی  گریه  می شه  بارون  خنده  باز میاد
گل میدن باز دوباره شمدونی های خونه مون


بی  قراری  می دونم  دلتنگ  و آشوبه دلت
غم نخور میگذره زود این  روزای جدایی مون
 

شعر : مجید اکبریکلمات کلیدی:


نوشته شده توسط majid akbari 99/1/15:: 2:24 عصر     |     () نظر

1

پاسدار  میهنی  و  حافظ  این  آب   و  خاک
بهر این خاک  مقدس داده ای  تو  جان پاک


همچو مولایت حسین در خون خود غلطیده ای
شیر  بیشه از شغال  و زوزه گرگش  چه  باک

شعر مجید اکبری


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط majid akbari 98/1/20:: 2:13 عصر     |     () نظر

سیـیِهْ حَلِی باز تُونْ کِرینْ                        حُسینی    رَ   ما تم   کِرینْ                 

(جامه های مشکی را دوباره بر تن کنید  برای حسین به سوگ بنشینید ) 

 

سِنجی  یُ  طبلی  بیارینْ                       بیرِقی   ،   نَخلی    بیارینْ                  

 ( سنج ها و طبل ها را بیاورید ، بیرق ها و نخل ها را بیاورید )

 

حُسینی      رَ   شَهیدُوْنَه                        اِمامی        رَ    اَسیروُنَهْ                   

 ( برای { ماتم} حسین و شهیدان  و برای امام و اسیران )

 

کیـیِهْ   هَمَهْ   تَکْیَهْ  کِرینْ                        باز    چادِریْ   عَلَم   کِرینْ                   

 ( خانه ها را همه تکیه کنید ، دوباره خیمه ها را بر پا کنید ) 

 

دستَهْ وُ طُوْقَهْ    رِی  وِنینْ                        بُرْمَهْ   وُ   زاری   ها کِرینْ               

   ( دسته های عزاداری به راه بیندازید  ، گریه و زاری کنید )  

 

 حُسینی      رَ     شَهیدُوْنَه                     اِمامی        رَ    اَسیروُنَهْ                   

 ( برای { ماتم} حسین و شهیدان  و برای امام و اسیران )     

 

اَگَهْ     مِبو     ناکَّهْ     هَما                       عاشق   مِبینْ  با  تَه  هَما                 

 ( اگر می شود به ما نگاهی بکن که ما با نگاه تو عاشق می شویم ) 

 

پر     موکُّویـین      تا نینِوا                         کوتِری    جور   تا  کربِلا                     

(تا دشت نینوا پر می گشاییم و همچون کبوتری تا کربلا به پرواز در می آییم)

 

  حُسینی     رَ   شَهیدُوْنَه                        اِمامی       رَ    اَسیروُنَهْ                  

 ( برای { ماتم} حسین و شهیدان  و برای امام و اسیران )         

 

هر جا بَشین هر جا دَبین                          ژو اِسْ کُ مِه باز پِیْ مِبین                 

( هر کجا که برویم ، هر جا که باشیم ، اسم او که می آید دوباره بر می خیزیم )

 

باز   مِتِّژینْ   گُزُ     کَسین                         مَنِنـینِه      زِیْکُ    مَسین                 

( باز { به عشق حسین } بزرگ و کوچک به جنب و جوش می افتند و حتی بچه ها و پیرها نمی نشینند)

 

  حُسینی     رَ  شَهیدُوْنَه                         اِمامی      رَ      اَسیروُنَهْ                

 ( برای { ماتم} حسین و شهیدان  و برای امام و اسیران )  

 

هرکی حُسینی مِشناسِه                         مِگِشْ کُ ژو دست دِماسِه            

  ( هر کسی که حسین را می شناسد می خواهد که او دستش را بگیرد )

 

اَگَـهْ    کُ   او   دا    هاکره                        گِرِیْ     هَمَه    او   ماکِره              

 ( اگر که او {در حق ما} دعا کند می تواند همه گره ها را باز کند ) 

 

شُـوِنْدِ    رو    مِـیُّو     مِشو                       جایی   دیگَه  دِل  مَنِـشو               

 (شبها و روزها در پی هم می آیند و می روند اما دل جای دیگری نمی رود ) 

 

حسینی   گَل دل     مِنیـنِهْ                       قِرار     مِگیرِه       مِـمُونِهْ              

 ( کنار حسین دل آرام می گیرد و می نشیند ، قرار می گیرد و می ماند )

 

شعر مجید اکبری


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط majid akbari 97/6/27:: 11:36 صبح     |     () نظر