سفارش تبلیغ
صبا ویژن
از لغزش جوانمردان در گذرید که کسى از آنان نلغزید ، جز که دست خدایش برفرازید . [نهج البلاغه]
سلام بر عشق

 

وا می شن شکوفه ها باز می خونه قناری مون
می پیچه  هفتا  کوچه   عطر   گلای  یاسمون


پاشو   وا  کن  درا  رو  پرده  ها   رو  کنار بزن
سنبل و سبزه ببین  پر شده باز تو باغچه مون


روزگار  غم  میره   شادی  باز از  راه  می رسه
تلخی ها تموم میشن شیرینی باز  به کاممون


باز  هم  از  راه  می رسن اونایی که منتظریم
چشامون  برق  می زنه  با   دیدن   عزیزامون


قحطی  گریه  می شه  بارون  خنده  باز میاد
گل میدن باز دوباره شمدونی های خونه مون


بی  قراری  می دونم  دلتنگ  و آشوبه دلت
غم نخور میگذره زود این  روزای جدایی مون
 

شعر : مجید اکبریکلمات کلیدی:


نوشته شده توسط majid akbari 99/1/15:: 2:24 عصر     |     () نظر

پاسدار  میهنی  و  حافظ  این  آب   و  خاک
بهر این خاک مقدس می دهی  تو  جان پاک


همچو مولایت حسین تا پای جان ایستاده ای
شیر  بیشه  از  شغال  و زوزه گرگش  چه  باک

 


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط majid akbari 98/1/20:: 2:13 عصر     |     () نظر

کی یه همه تکیه مبینباز چادری علم مبین                             دزار و بر سیاه ماوین                             داغی کو باز تازه ماوین                                                                 سیه حلی باز تون کرین                                                                  حسینی ره ماتم کرین                                                                                                 حسینی ره شهیدونه                                                                                                  امامی ره اسیرونه
سنجی و طبلی بیارینبیرقی ، نخلی بیارین                               دسته و طوقه ری ونین                                برمه و زاری هاکرین                                                                 حسینی ره شهیدونه                                                                  امامی ره اسیرونه
تهی چشی ناکه هماعاشق مبین با ته هما                                     پر موکویین تا نینوا                                     کوتری جور تا کربلا                                                                     حسینی ره شهیدونه                                                                       امامی ره اسیرونه
هما همه ژو نو کریناربابی گل جا ما کرین
                               هرکی حسینی مشناسه                                مگش کو ژو دست دماسه
                                                                          اگه کو او دعا کره                                                                           گره همه او ماکره
التماس دعا - شعر مجید اکبری


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط majid akbari 97/6/27:: 11:59 صبح     |     () نظر

کی یه همه تکیه مبینباز چادری علم مبین                       (خانه ها همه تکیه می شوند و دوباره خیمه های عزا برپا می شوند)

دزار و بر سیاه ماوینداغی کو باز تازه ماوین(در و دیوار ها سیاهپوش می شوند و دوباره داغ هایی که تازهمی شوند)

سیه حلی باز تون کرینحسینی ره ماتم کرین(دوباره لباسهای مشکی را بپوشید و در ماتم حسین به سوگ بنشینید)

سنجی و طبلی بیارینبیرقی ، نخلی بیارین(سنج ها و طبل ها را بیاورید بیرقها و نخلها را آماده کنید )

دسته و طوقه ری ونینبرمه و زاری هاکرین(دسته های عزاداری به پا دارید و گریه و زاری بکنید )

حسینی ره شهیدونهامامی ره اسیرونه(برای امام حسین ، برای شهیدان ، برای امام و برای اسیران)

تهی چشی ناکه هماعاشق مبین با ته هما(گوشه چشمی به ما نگاه کن که با تو ما عاشق می شویم)

پر موکویین تا نینواکوتری جور تا کربلا( تا دشت نینوا پر می زنیم مثل کبوتر تا کربلا پرواز می کنیم)

هما همه ژو نو کریناربابی گل جا ما کرینما همه نوکرای حسینیم و میخواهیم درجوارش جایگاهی داشته باشیم)

هرکی حسینی مشناسهمگش کو ژو دست دماسه(هرکسی که حسین را می شناسد ازاو می خواهد که دستش را بگیرد)

اگه کو او دعا کرهگره همه او ماکره(اگر او برای ما دست به دعا شود همه گره های ما را باز خواهد کرد)

شعرسمنانی - مجید اکبری


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط majid akbari 97/6/27:: 11:40 صبح     |     () نظر

کی یه همه تکیه مبینباز چادری علم مبین                             دزار و بر سیاه ماوین                             داغی کو باز تازه ماوین                                                                 سیه حلی باز تون کرین                                                                  حسینی ره ماتم کرین                                                                                                 حسینی ره شهیدونه                                                                                                  امامی ره اسیرونه
سنجی و طبلی بیارینبیرقی ، نخلی بیارین                               دسته و طوقه ری ونین                                برمه و زاری هاکرین                                                                 حسینی ره شهیدونه                                                                  امامی ره اسیرونه
تهی چشی ناکه هماعاشق مبین با ته هما                                     پر موکویین تا نینوا                                     کوتری جور تا کربلا                                                                     حسینی ره شهیدونه                                                                       امامی ره اسیرونه
هما همه ژو نو کریناربابی گل جا ما کرین
                               هرکی حسینی مشناسه                                مگش کو ژو دست دماسه
                                                                          اگه کو او دعا کره                                                                           گره همه او ماکره
التماس دعا - شعر مجید اکبری


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط majid akbari 97/6/27:: 11:36 صبح     |     () نظر